De Sint-Odulphuskerk vanuit de lucht

De Sint-Odulphuskerk gezien vanuit de lucht.
Lees verder...


Open Monumentendag: Sint-Odulphuskerk

Op Open Monumentendag worden deuren massaal opengezet, in 2015 met speciale aandacht voor het thema Kunst en Ambacht. Het is dé kans om een plek te bezoeken, die anders niet voor publiek toegankelijk is, of om mee te doen aan een bijzondere activiteit of rondleiding, op Open Monumentendag kunt u geschiedenis tot leven zien komen.
Lees verder...

Open Monumentendag – Sint-Odulphuskerk (fotoserie)

De eerste Sint-Odulpuskerk in Assendelft werd rond 1410 gebouwd, maar ging tijdens de reformatie in 1582 over naar de protestanten. De katholieken van Assendelft maakte in de eeuwen daarna gebruik van schuilkerken, tot in 1853 een nieuwe kerk werd gebouwd. Deze waterstaatskerk bleek echter al naar enkele decennia te klein en bouwvallig, waardoor in 1883 werd besloten een nieuwe kerk te bouwen. De kerk wordt tot op heden gebruikt door de parochie Sint-Odulphus. Het gebouw is een rijksmonument.    
Lees verder...

Kruising Dorpsstraat / Communicatieweg afgesloten

Kruising Dorpsstraat / Communicatieweg afgesloten vanaf 28-07-2014
Lees verder...