Zeldzame vogel gespot: De visarend in de gemeente.

Vorige week is er een visarend gespot in de gemeente Coevorden. Deze zat daar samen met een aalscholver en een witte reiger op een paar verdronken bomen nabij de Geeserstroom. De naam ‘visarend’ is eigenlijk misleidend. De vogels eten wel vis, maar de soort is minder nauw verwant aan de echte arenden dan bijvoorbeeld de buizerd en de sperwer. De status van de visarend in Nederland is onzeker aan het worden: Sinds enkele jaren verblijven er gedurende het voorjaar en de zomer visarenden in Nederland. Voorheen was de soort altijd een door trekker die hier niet tot broeden kwam. Misschien komt hij ook wel in onze gemeente broeden, dat zou mooi zijn. Het is een prachtig gezicht ze te zien jagen naar vis. Foto: J. Mansens  
Lees verder...