Gemeenschapsfonds Wijdemeren WIJ

WIJ: voor en door alle inwoners van Wijdemeren

Heeft u ze al zien staan, de metershoge kerstbomen? Deze zijn geplaatst door het in juli 2016 opgerichte Gemeenschapsfonds Wijdemeren (WIJ) in samenwerking met de Gemeente Wijdemeren. Om deze eerste kennismaking van de inwoners met het fonds kracht bij te zetten zullen de beheerders Rin van der Molen (voorzitter), Adriaan Mol (penningmeester), Saskia Luijer (secretaris), Yvonne Sikking, Sabine Hendriks, David Pos en Jan Willem Schermerhorn zaterdag 17 december* bij de kerstbomen in de woonkernen aanwezig zijn. Zij staan er voor u, dus stel hen gerust vragen over het Gemeenschapsfonds, want WIJ is er voor iedereen! Gemeenschapsfonds Wijdemeren Begin 2016 was er een anonieme weldoener in Wijdemeren die een goed doel wilde steunen in de nabije omgeving. De Gemeente Wijdemeren steunde dit nobele initiatief met een financiële bijdrage (verspreid over 4 jaar) en initieerde de oprichting van het Gemeenschapsfonds Wijdemeren. Het College van Burgemeester & Wethouders heeft in iedere woonkern een afgevaardigde uitgenodigd om als vrijwilliger plaats te nemen in dit fonds. Zij voelden zich vereerd en als WIJ richtten zij het fonds officieel op in het najaar van 2016. De zeven bestuursleden zijn volledig gemachtigd projecten, die niet aanmerking komen voor andere subsidie, financiële ondersteuning toe te kennen. De gemeente speelt geen rol in het toekennen van een bijdrage uit het fonds. De beheerders van het Gemeenschapsfonds Wijdemeren hebben zich de komende vijf jaar een aantal doelen gesteld; Positionering van het Gemeenschapsfonds zodat de inwoners van de Gemeente Wijdemeren bekend raken met het fonds en de mogelijkheden; Financiële ondersteuning van mooie projecten. Hiervoor zijn criteria
Lees verder...


schoolresultaten basisscholen wijdemeren

Resultaten basisscholen in de Gemeente Wijdemeren

Al jaren bekijkt RTL Nieuws alle Cito resultaten en sinds kort ook de resultaten van de IEP toetsen en Route 8. Door hier een gewogen berekening op toe te passen wordt het mogelijk om scholen die in origine verschillen, toch met elkaar te wegen. Uiteraard is deze score niet als enige van belang of een school geschikt is voor jouw kind. Ook betekent een lage score niet direct dat het onderwijs niet goed is. Wel kan het een reden zijn om de school om een toelichting te vragen, om zo tot een gedegen besluit te komen bij de schoolkeuze. Meer informatie over de resultaten is terug te vinden op de website van het RTL Nieuws.  
Lees verder...

Slagerij Gerard de Nooij; kwaliteit en persoonlijke service met een gouden randje

Na als jong stel samen een slagerij in Hilversum te hebben gehad, kwam er andere baan op het pad van Gerard de Nooij, en drukke tijden vanwege de kinderen voor zijn vrouw Anouk. Maar als het slagersvak in de genen zit en bovenal geworteld in je hart, dan blijft een eigen onderneming een ‘sudderende’ wens. Gerard en Anouk pakten, alweer tien geleden, de kans om de slagerij aan Lindeplein nieuw leven in te blazen met beide handen aan. In september 2006 was de overdracht en amper twee maanden later ging Slagerij Gerard de Nooij open. Om uit te groeien tot een prijswinnende slagerij met een grote schare vaste klanten. Het tienjarig jubileum was voor Oog op Loosdrecht een reden om de mooie slagerij te bezoeken. Hart voor de dieren Wanneer je in de winkel komt, dan ervaar je de warmte van het familiebedrijf en voel je de liefde voor het vak. Het kwaliteit vlees en de smaakvolle kant-en-klare gerechten bij Slagerij Gerard de Nooij zijn gemaakt van duurzaam vlees. Gerard en Anouk vertellen dat ze werken met vaste veehouderijen die zij persoonlijk hebben bezocht. Ook hieruit blijkt weer het familiebedrijf; neef Gijs is een van de leveranciers van rundvlees en Gerard zijn ouders leveren lamsvlees van de schapen die rondom hun huis lopen. De veehouderijen zijn niet alleen geselecteerd op kwaliteit, maar ook op dat de dieren het er goed hebben. De koeien lopen zoveel mogelijk buiten, de kalfjes blijven bij hun moeder en er wordt bij alles gedacht aan het welzijn van
Lees verder...

Halloween Droompaard

Droompaard continueert haar droomlancering

De paarden van Droompaard zijn dus niet zomaar paarden. Het zijn ‘echte’ droompaarden! Zij zijn gewend aan kinderen, ook wanneer deze onrust ervaren of hoog sensitief zijn. Ze stralen een innerlijke rust uit en weten precies hoe ze deze rust kunnen overgeven aan de kinderen en hen zo vertrouwen geven in zichzelf. Ook staat Droompaard ondertussen bekend om haar prachtige themaworkshops! Zaterdag 29 oktober: Halloween bij Droompaard Een prachtig verhaal was uitgewerkt om deze Halloween onvergetelijk te maken voor de kinderen; De toverheks, gespeeld door Runa, is heel erg vergeetachtig. Ze weet dat er een belangrijke dag op komst is en dat zij die moet organiseren maar ze heeft geen idee meer wat het is. Ze oefent toverspreuken en hoopt dat er een bijzit die haar helpt. Ze tovert kinderen tevoorschijn en uiteindelijk brengen de kinderen de heks bij het kleine paardje Basje de Wijze. Basje weet alles! Hij kent alle toverboeken uit zijn hoofd. En hij kan zelfs praten! Door samen te werken met de kinderen en de wijze pony komt de heks er uiteindelijk achter wat voor belangrijke dag het is: Het engste feest van het jaar, een griezelfeest: HALLOWEEN! De heks is helemaal blij en weet wat haar te doen staat: Het maken van een grote ketel heksensoep. Maar… waar is haar Toverstaf? Iedereen helpt mee zoeken, Basje het Droompaard ook. Ze waden door der rivier, springen over boomstammen en dolen door het griezelbos. Daar vinden ze verstopt tussen de spinnen, en enge takken en maskers de
Lees verder...

sinterklaas loosdrecht 2016

High five van piet en een hand van Sinterklaas

De intocht van Sinterklaas is ieder jaar een feest voor de kinderen uit Loosdrecht en de Gemeente Wijdemeren! Sinterklaas komt met zijn boot aan in jachthaven Wetterwille en neemt daar ondanks zijn drukke schema voor deze dag, ruim de tijd om alle kinderen in Loosdrecht te ontmoeten. Er zijn al pieten vooruit om vanavond de schoencadeautjes rond te brengen, maar een grote schare pieten vergezeld Sinterklaas altijd naar Loosdrecht. Op de boot of per SUP! Dit jaar waren er ook een paar nieuwe pieten bij voorzien van prachtige tooien i.p.v een pietenmuts. Andere pieten waren voor de tocht naar Nederland nog snel langs de kapper geweest (de oranje krullenbol van Praatpiet viel goed op). Alle pieten zagen er weer tip top uit en gereed voor een paar gezellige weken in Nederland. Het was nog even twijfelachtig of de boot met alle cadeautjes wel aan kon komen doordat de Loosdrechtse Plassen niet zo diep zijn, maar het is helemaal goed gekomen! Onder begeleiding van hun vaste crew van Stichting Sloep, kreeg ieder kind pepernoten, een high five, een ballonfiguur en desgewenst een dikke knuffel. Met de melding ‘jullie mogen allemaal jullie schoen zetten vanavond’, gingen Sinterklaas en zijn pieten weer verder om nog meer kindjes blij te maken. Dank u wel Sinterklaas! Foto’s zijn kosteloos verkrijgbaar via info@oogoploosdrecht.nl
Lees verder...

sint maarten

Sint Maarten in Loosdrecht

Op school worden de liedjes nog even geoefend. Op de avond zelf zijn er echter altijd twee liedjes die bijna door alle kinderen gezongen worden. En mocht je nu denken dat het de bewoners niet uitmaakt, dan heb je het mis. Een traktatie krijgen de kinderen sowieso, maar ze vinden het leuk wanneer ze een liedje horen dat ze nog niet gehoord hebben. Hoge ogen werd dit jaar gegooid met; Ik loop hier met mijn lantaarn En mijn lantaarn met mij Daarboven stralen de sterren Beneden stralen wij Mijn licht gaat aan, ik loop vooraan, rabimmel rabammel rabom Mijn licht gaat uit, ik ga naar huis, rabimmel rabammel rabom SWS de Catamaran zorgt er in Oud-Loosdrecht ieder jaar voor dat de bewoners van het Oppad, het Bleekveld, de Heulakker, de Vuntuslaan en de Oudloosdrechtsedijk daartussen, geïnformeerd zijn per brief. Een tekst in de trant van “Vindt u het leuk om kinderen aan de deur te krijgen en hen in ruil voor een liedje iets lekkers te geven (mandarijntje, snoepje, …), wilt u dan een lampje aandoen in de voortuin?”. En daar wordt in grote aantallen gehoor aan gegeven! De ene bewoner maakt er veel werk van, de ander doet een verpakte snack. Ook de ouders worden regelmatig niet vergeten (Weet u de jaarlijkse glühwein plek te vinden? Tip; het is in de buurt van Sint Maarten). Alles is welkom en ieder kind gaat naar huis met een goed gevulde tas.          
Lees verder...

ijsboerderij van herk

Ontbijten bij de koeien

De kinderen vragen hem de oren van het hoofd (live video op Facebook); waarom hij de mooie ketting draagt, of hij deze altijd om heeft en of er ook vrouwelijke burgemeesters zijn. Ook wordt aan hem gevraagd wat hij lekker vindt voor ontbijt. De burgemeester vertelt dat hij niet zoveel thuis is, maar als hij thuis is dan ontbijt hij met …. lees de volgende Nieuwsster voor het antwoord! De burgemeester gaat na alle vragen en ook een ontbijtje weer verder naar zijn volgende afspraak, waarna de kinderen lekker verder peuzelen aan brood, krentenbollen of een appeltje. Ondertussen houdt Nelly van Herk een spannende quiz met leuke weetje tussendoor (Wist je dat onze burgemeester vroeger ook koeien heeft gemolken?). Omdat de quiz eigenlijk is bestemd voor groep 7/8 gaan de juf en de moeders de vragen beantwoorden. De kinderen zijn er van overtuigd dat de juf zal winnen en zij weet inderdaad heel veel vragen goed te beantwoorden. Zelf een poging wagen? Boerderijquiz Om 1 kilo kaas te maken heb je vijf liter melk nodig, ja of nee? Een koe jonger dan 1 jaar heet een pink, ja of nee? Met de kippen op stok gaan betekent vroeg naar bed gaan, ja of nee? Kippen met rode oorlellen leggen een bruin ei, ja of nee? Een koe heeft vijf magen, ja of nee? Een kop-, hals- en rompboerderij is een soort boerderij, ja of nee? Een biggetje wordt na 2 maanden en 2 dagen geboren, ja of nee? Een koe geeft
Lees verder...

persbericht gemeente wijdemeren toekomst

Persbericht: College neemt standpunt in over toekomst Wijdemeren

Persbericht van de Gemeente Wijdemeren: Wijdemeren – Het college van Wijdemeren ziet één gemeente Gooi en Vecht als ‘stip op de horizon’ en wil de komende jaren de hiervoor benodigde tussenstappen zetten. Wat het college betreft, vindt in 2017 overleg plaats met Hilversum en eventueel meerdere gemeenten over het aangaan van een (gedeeltelijke) ambtelijke fusie. Om aan de lokale maatschappelijke opvattingen tegemoet te komen, wordt tot maart 2018 niet ingezet op een bestuurlijke fusie. Het college onderschrijft de conclusies uit de gehouden bestuurskrachtmeting, zowel op gemeentelijk als regionaal niveau. Tegelijkertijd heeft het college ook oog voor de lokale maatschappelijke opvattingen en de zorg die leeft over het behoud van de identiteit van de dorpen en kernen. Dit blijkt onder andere uit de handtekeningenactie van de actiegroep Wijdemeren 2020 en uit de resultaten van de onlangs gehouden enquête onder inwoners. Ambtelijke fusie De gesprekken in 2017 met gemeente Hilversum en eventueel meerdere gemeenten over het aangaan van een (gedeeltelijke) ambtelijke fusie moeten leiden tot een plan van aanpak waarbij de uitvoering kan doorlopen in 2018. Bedoeling is dat de ambtelijke fusie op een zo vroeg mogelijk tijdstip gevolgd wordt door een bestuurlijke fusie. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen in de regio. Uiteindelijk leidt dit op termijn tot één gemeente Gooi en Vecht. Bestuurskrachtonderzoek Deloitte heeft in opdracht van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland onderzoek gedaan naar de bestuurskracht van de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. Adviesbureau Deloitte adviseerde in zijn rapport om de bestuurskracht van Wijdemeren op korte termijn
Lees verder...

Het Nationaal Schoolontbijt

Het Nationaal Schoolontbijt

Wanneer een kind ’s ochtends niet ontbijt dan worden volgens het Nationaal Schoolontbijt 5 belangrijke punten overgeslagen; 1. Ontbijten geeft je energie 2. Ontbijten levert voedingsstoffen 3. Ontbijten helpt je stoelgang 4. Ontbijten houdt je op gezond gewicht 5. Ontbijten is lekker en gezellig In de week van 7 tot en met 11 november vind het 14e Nationaal Schoolontbijt plaats om kinderen en ouders bewust te maken van het nut van (gezond) ontbijten. Bijna 3.000 basisscholen in Nederland doen hieraan mee, waaronder ook een aantal uit de Gemeente Wijdemeren. Alle deelnemende basisscholen ontvangen voor één ochtend in deze week een ontbijtpakket voor iedere leerling. Een gezellig feestje op school waar kinderen zich op verheugen. Een aantal groepen gaan ontbijten bij de burgemeester of op een bijzondere locatie (IJsboerderij van Herk). Het gezonde ontbijt zal bestaan uit brood, beleg, fruit, groente en drinken dat past binnen de richtlijnen van het Voedingscentrum. Dit jaar is ook rekening gehouden met kinderen met een gluten allergie. De basisscholen ontvangen lesmateriaal om de kinderen te leren waarom (gezond) ontbijten en lekker buiten bewegen belangrijk zijn. Ook voor ouders is er informatiemateriaal beschikbaar, want ontbijten op school met je klasgenootjes is natuurlijk hartstikke leuk, maar zo hoort het iedere ochtend thuis te zijn.   Gezonde School Naast dat het Nationaal Schoolontbijt samenwerkt met de bovenstaande stichtingen, is het sinds vorig jaar ook ambassadeur van de Gezonde School. Binnen de Gemeente Wijdemeren heeft alleen OBS de Linde in Nieuw Loosdrecht dit vignet tot op heden behaald. “Een
Lees verder...

Articles AMSTERDAM

Shop ARTICLES met korting!

In de ‘November advertentie actiemaand’ heb ik de eer om de volgers van Oog op Loosdrecht een kortingscode te geven voor ARTICLES. De eigenaar van dit prachtige dameskledingmerk woont samen met zijn gezin in onze gemeente. Ken je het merk nog niet en ben jij een zelfbewuste vrouw die graag goed voor de dag komt, lees dan snel verder en leer dit merk kennen! ARTICLES bestaat uit een trendy webshop, 9 brandstores en wordt daarnaast verkocht in de betere damesmodezaken in Nederland, België en Duitsland, waarvan de dichtstbijzijnde voor de Gemeente Wijdemeren zich in Laren bevindt. De ARTICLES collectie wordt door een in-huis designteam ontworpen en richt zich op de 35plus-vrouw. De items in de collectie zijn met elkaar te combineren en worden gekenmerkt door hoge kwaliteit en een comfortabele pasvorm. En dat is precies wat je als zelfbewuste vrouw in deze levensfase wilt; kleding die mooi blijft en lekker draagt, zodat je zelfverzekerd voor de dag kunt komen of je nu aan het schoolplein staat, in een business meeting zit of ‘s avond aanschuift in een restaurant. <<<< VERLOPEN!! Articles AMSTERDAM kortingsactie VERLOPEN!! >>>> Wil je eerst passen, dan ben je van harte welkom in de brandstores: Alkmaar | Apeldoorn | Assen | Bergen op Zoom | Deventer | Drachten | Heemstede | Laren | Tilburg
Lees verder...